2021 world cup Chuỗi bảng b

Tabel

lich thi dau viet nam vong loai wc lich thi dau viet nam vong loai wc
# đội PKT Sp. S U N Cổng GT +/-
1 Bari lich thi dau viet nam vong loai wc Bari 1 1 0 1 0 2 2 0
2 Parma Parma 1 1 0 1 0 2 2 0
3 Ascoli Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Benevento Benevento 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brescia Brescia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cagliari Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cittadella Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Como Como 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cosenza Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Frosinone Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GENOA GENOA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Modena Modena 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palermo Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Perugia Perugia 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pisa Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Reggina Reggina 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tổn thương Tổn thương 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nam-Tirol Nam-Tirol 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ternana Ternana 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Venezia Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • khuyến mãi
  • Khuyến mãi play-off
  • Xuống cấp play-off
  • Xuống hạng