lich world cup 2021

bd tile BẢNG SERIES A

Tabel

# đội PKT Sp. S U N Cổng GT +/-
1 Milan Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cremonesis Cremonesis 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Empoli Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Florence Florence 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Juventus Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lazio Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LECCE LECCE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monza Monza 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Naples Naples 0 0 0 0 0 0 0 0
13 la Mã la Mã 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Salernitana Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sampdoria Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sassuolo Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Đặc biệt Đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Turin Turin 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udinese Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verona Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
  • UEFA Champions League
  • Liên đoàn UEFA Europa
  • Vòng loại Liên đoàn Hội nghị UEFA
  • Xuống hạng