Lọc sau một trạm
  • Tất cả các
  • Bầu trời 0 7
  • Sport1 0 1
Chọn một ngày

Trò chơi hôm nay dang nhap fifa 2 Bundesliga thứ 2

4

Bảng trực tiếp

khai mạc world cup khai mạc world cup khai mạc world cup khai mạc world cup khai mạc world cup
# đội PKT Sp. S U N
1 Paderborn 9 4 3 0 1
2 Heidenheim 9 4 3 0 1
3 Regensburg 7 3 2 1 0
4 Kaiserslautern 7 4 2 1 1
5 Hamburg 6 3 2 0 1
6 Sandhausen 6 3 2 0 1
7 Düsseldorf khai mạc world cup 6 3 2 0 1
8 Rostock 6 3 2 0 1
9 Darmstadt 98 khai mạc world cup 6 3 2 0 1
10 Holstein 5 3 1 20
11 Thánh Pauli khai mạc world cup 4 3 1 1 1
12 khai mạc world cup Nô -ê 4 4 1 1 2
13 1. FC Magdeburg 3 3 1 0 2
14 Greuther Fürth 2 3 0 2 1
15 Hanover 1 3 0 1 2
16 Karlsruhe 1 3 0 1 2
17 Bielefeld 0 3 0 0 3
18 Braunschweig 0 3 0 0 3