dota 2 nặng bao nhiêu gb Liên đoàn một

2022/2023 <e