evil geniuses dota 2 Adama Traoré

ESP Tây ban nha
Adama Traoré
  • Tuổi tác: 25/01/1996 (26 năm)
  • Kích thước: 178 cm
  • Trọng lượng: 86 kg
  • Chức vụ: kẻ tấn công
  • Chân mạnh mẽ: Rẽ phải

số liệu thống kê

trận đấu tiếp theo của việt nam trận đấu tiếp theo của việt nam trận đấu tiếp theo của việt nam
sự kết hợp

Sp.

Se

21/22 Barcelona 17 9 0 0 4 8 8 0 0
Liên đoàn UEFA Europa 6 5 0 0 2 1 5 0 0
LA League 11 4 0 0 2 7 3 0 0
21/22 Người đi bộ 23 11 1 0 0 12 7 0 0
Premier League 20 10 1 0 0 10 6 0 0
FA Cup 1 1 0 0 0 0 1 00
Liên đoàn Cup 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20/21 Người đi bộ 41 30 3 0 2 11 4 5 0
trận đấu tiếp theo của việt nam Premier League 37 28 2 0 2 9 3 4 0
FA Cup 31 1 0 0 2 1 1 0
Liên đoàn Cup 1 1 0 0 0 trận đấu tiếp theo của việt nam0 0 0 0
19/20 Người đi bộ 49 36 6 0 9 13 16 2 0
Liên đoàn UEFA Europa 10 7 2 0 0 3 6 1 0
Premier League 37 27 4 0 9 10 9 1 0
FA Cup 2 2 0 0 0 0 1 0 0
18/19 Người đi bộ 36 12 1 0 2 24 9 1 0
Premier League 29 8 1 0 1 21 8 1 0
FA Cup 5 2 0 0 1 3 1 0 0
Liên đoàn Cup 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17/18 Middlesbrough 40 32 5 0 13 8 9 4 2
FA Cup 2 2 0 0 1 0 1 1 0
Chức vô địch 36 28 5 0 10 8 8 3 2
Liên đoàn Cup 2 2 0 0 2 0 0 0 0
16/17 Middlesbrough 31 19 0 0 1 12 9 2 0
Premier League 27 16 0 0 1 11 7 1 0
FA Cup 4 3 0 0 0 1 2 1 0
16/17 Biệt thự Aston 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chức vô địch 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15/16 Biệt thự Aston 11 0 1 0 1 10 2 1 0
Premier League 10 0 0 0 1 10 1 1 0
Liên đoàn Cup 1 0 1 0 0 0 1 0 0
13/14 Barcelona 1 0 0 0 0 1 0 0 0
LA League 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tổng cộng 250 149 17 0 32 100 64 15 2

số liệu thống kê

đội tuyển quốc gia

Sp.

Se

22/23 Tây ban nha 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Trình độ chuyên môn World Cup Châu Âu 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20/21 Tây ban nha 6 1 0 0 0 5 0 0 0
Chức vô địch Châu Âu 1 0 0 0 0 1 0 0 0
UEFA Nations League 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Trò chơi thân thiện quốc tế 2 0 0 0 0 2 0 0 0
19/20 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Giải vô địch châu Âu U21 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Tổng cộng 10 1 0 0 0 9 0 0 0