giờ thi đấu của đội tuyển việt nam #27 Moussa Doumbouya

GIN Guinea
  • Tuổi tác: 12/12/1997 (24 năm)
  • Chức vụ: kẻ tấn công

số liệu thống kê

sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Ingolstadt 4 4 0 0 1 0 4 1 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 0 0
3. Liên minh 3 3 0 0 1 0 3 1 0
21/22 Hanover 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Bundesliga thứ 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0
20/21 Hanover Hanover ii 12 0 5 0 1 7 0 0 0
Bundesliga thứ 2 7 0 1 0 1 7 0 0 0
Liên đoàn khu vực 5 0 4 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 19 4 5 0 2 10 4 1 0