lịch đá banh việt nam tối nay #9 Fabian Klos

Deu nước Đức
F. Klos
  • Tuổi tác: 02/12/1987 (34 năm)
  • Kích thước: 195 cm
  • Trọng lượng: 93 kg
  • Chức vụ: kẻ tấn công
  • Lương: 65 TSD. € / tháng
  • Hợp đồng: Cho đến 06/2023
  • Chân mạnh mẽ: Song phương

số liệu thống kê

ket qua bd ket qua bd ket qua bd ket qua bd ket qua bd ket qua bd ket qua bd
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Bielefeld 4 4 2 0 1 0 2 1 0
Bundesliga thứ 2 3 3 0 0 1 0 1 1 0
Cup DFB 1 1 2 0 0 0 1 0 0
21/22 Bielefeld 27 15 5 2 2 12 11 3 1
Bundesliga 25 14 3 2 1 11 11 2 1
Cup DFB 2 1 2 0 1 10 1 0
20/21 Bielefeld 35 33 5 1 2 218 4 0
Bundesliga 34 32 5 1 2 2 18 4 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ket qua bd 19/20 Bielefeld 35 34 22 4 7 1 3 4 1
Bundesliga thứ 2 33 3221 4 7 1 3 4 1
Cup DFB 2 2 1 0 0 0 0 0 0
18/19 Bielefeld 33 33 17 3 7 0 104 0
Bundesliga thứ 2 33 33 17 3 7 0 10 4 0
17/18 Bielefeld 33 26 7 2 7 7 11 3 0
Bundesliga thứ 2 33 26 7 2 7 7 11 3 0
16/17 Bielefeld 33 25 13 3 0 8 1 8 0
Bundesliga thứ 2 33 25 13 3 0 8 1 8 0
15/16 Bielefeld 32 30 12 0 5 2 7 6 0
Bundesliga thứ 2 32 30 12 0 5 2 7 6 0
Tổng cộng 232 200 83 15 31 32 63 33 2