Lọc sau một trạm
  • Tất cả các
Chọn một ngày

Bảng trực tiếp

áo đấu argentina
áo đấu argentina áo đấu argentina áo đấu argentina
# đội PKT Sp. S U N
1 Slovan 94 3 0 1
áo đấu argentina 2 DAC 8 4 2 2 0
3 áo đấu argentina Ru?omberok 8 4 2 2 0
4 Podbrezová 7 5 1 4 0
5 ?ilina 6 4 1 3 0
6 Trnava 5 4 1 2 1
7 Scalica 5 5 1 2 2
8 Zemplín 4 4 1 1 2
9 Tren?ín 4 4 1 1 2
10 L. Mikulá? 3 4 0 3 1
11 Banská Bystric 3 4 1 0 3
12 Zlaté Moravce 2 4 0 2 2