data fifa
data fifa

lịch thi đấu cúp Chima Okoroji

data fifa Chặt chẽ nước Anh
C. Okoroji
  • Tuổi tác: 19/04/1997 (25 năm)
  • Kích thước: 178 cm
  • Trọng lượng: 74 kg
  • Chức vụ: Hậu vệ data fifa
  • Chân mạnh mẽ: Bên trái

số liệu thống kê

sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Sandhausen 4 4 0 0 2 0 1 0 0
Bundesliga thứ 2 3 3 0 0 1 0 1 0 0
Cup DFB 1 1 0 0 1 0 0 0 0
21/22 Sandhausen 34 33 1 0 5 1 7 2 0
Bundesliga thứ 2 33 32 1 0 5 1 7 2 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20/21 Paderborn 17 12 0 0 0 5 3 3 0
Bundesliga thứ 2 15 10 0 0 0 5 3 3 0
Cup DFB 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19/20 Regensburg 35 35 1 0 4 0 5 4 0
Bundesliga thứ 2 34 34 1 0 4 0 5 4 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Freiburg Freiburg ii 14 1 1 0 0 1 2 0 0
Bundesliga 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Liên đoàn khu vực 12 0 1 0 0 0 1 0 0
Tổng cộng 104 85 3 0 11 7 18 9 0