lịch thi đấu tuyển quốc gia việt nam #36 Kelvin Arase

Xe hơi Áo
  • Tuổi tác: 15/01/1999 (23 năm)
  • Kích thước: 171 cm
  • Trọng lượng: 62 kg
  • Chức vụ: kẻ tấn công
  • Chân mạnh mẽ: Song phương

số liệu thống kê

lịch đấu nba lịch đấu nba lịch đấu nba
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Karlsruhe 3 1 0 0 2 2 1 1 0
Bundesliga thứ 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0
Cup DFB 1 1 0 0 1 0 1 1 0
21/22 Nhanh 31 14 1 0 3 15 14 2 0
UEFA Champions League 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Liên đoàn UEFA Europa 5 5 0 0 1 0 4 1 0
Bundesliga 23 9 1 0 2 14 8 1 0
Liên đoàn Hội nghị UEFA Europa 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20/21 Nhanh 32 19 5 0 2 13 14 3 0
UEFA Champions League 2 2 0 0 0 0 2 1 0
Liên đoàn UEFA Europa 6 4 1 0 1 2 2 1 0
Bundesliga 24 134 0 1 11 10 1 0
19/20 Nhanh 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Bundesliga 1 00 0 0 1 0 0 0
18/19 Nhanh lịch đấu nba 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bundesliga 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17/18 Nhanh 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Bundesliga 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16/17 Nhanh 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Bundesliga 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Tổng cộng 71 35 6 0 7 34 29 6 0

số liệu thống kê

đội tuyển quốc gia

Sp.

Se

21/22 7 0 0 0 0 1 5 2 0
Giải vô địch châu Âu U21 7 0 0 0 0 1 5 2 0
19/20 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Giải vô địch châu Âu U21 2 0 0 0 0 2 0 0 0
17/18 6 0 2 0 0 1 4 1 0
Giải vô địch UEFA U19 6 0 2 0 0 1 4 1 0
Tổng cộng 15 0 2 0 0 4 9 3 0