lịch việt nam đá world cup #20 Julian Günther-Schmidt

Deu nước Đức
  • Tuổi tác: 13/09/1994 (27 năm)
  • lịch bóng đá tuyển vn Kích thước: 183 cm
  • Trọng lượng: 81 kg
  • Chức vụ: kẻ tấn công
  • Chân mạnh mẽ: Song phương

số liệu thống kê

lịch bóng đá tuyển vn lịch bóng đá tuyển vn lịch bóng đá tuyển vn lịch bóng đá tuyển vn
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 lịch bóng đá tuyển vn Saarbrücken 3 2 1 1 0 1 2 0 0
3. Liên minh 3 2 1 1 0 1 2 0 0
21/22 Saarbrücken lịch bóng đá tuyển vn 35 30 10 2 7 5 19 7 0
3. Liên minh 3530 10 2 7 5 19 7 0
20/21 Saarbrücken 17 13 6 0 2 4 11 1 1
3. Liên minh 17 13 6 0 2 4 11 1 1
20/21 Fortuna Cologne 20 0 6 0 0 0 3 4 0
Liên đoàn khu vực 20 0 6 0 0 0 3 4 0
19/20 Jena 24 18 3 0 4 6 6 5 0
3. Liên minh 24 18 3 0 4 6 6 5 0
18/19 Jena 9 9 5 0 2 0 4 2 0
3. Liên minh 9 9 5 0 2 0 4 2 0
16/17 Augsburg 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Bundesliga 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Tổng cộng 112 72 31 3 15 20 45 19 1

Tiêu đề