lich thi đấu vong loai wc Hỗ trợ Liên đoàn Bồ Đào Nha Bwin

t20 t20
# Spieler Mông. Sp. Tối thiểu
1 Bưu chính FC João Mário hai 1 90
hai Lisbon thể thao Pedro Porro 1 1 78
- SL Benfica Álex Grimaldo 1 1 90
- GD Estoril Praia t20 Tiago Gouveia 1 1 82 t20
- Thể thao Braga Álvaro djaló t20 1 1 6
- SL Benfica A. Bah t20 1 1 t20 27
- Bưu chính FC Evanilson t20 1 1 68
- Lisbon thể thao Matheus Nunes 1 1 90
- Boavista bưu chính G. Makouta 1 1 90
- SL Benfica Gon?alo Ramos 1 1 72
- Lisbon thể thao Đá 1 1 12
- Boavista bưu chính Y. Hamache 1 1 90
- Thể thao Braga Ricardo Horta 1 1 90
- Gil Vicente FC Barcelos Fran Navarro 1 1 87
- Thể thao Braga Nuno Sequeira 1 1 90