tin moi ve doi tuyen vn #14 Mikkel Kaufmann

DNK Đan mạch
M. Kaufmann
  • Tuổi tác: 03/01/2001 (21 năm)
  • Kích thước: 190 cm
  • Trọng lượng: 80 kg
  • Chức vụ: kẻ tấn công
  • Chân mạnh mẽ: Rẽ phải

số liệu thống kê

bxh vl wc chau a bxh vl wc chau a bxh vl wc chau a bxh vl wc chau a bxh vl wc chau a
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Karlsruhe 4 2 1 0 0 2 2 0 0
Bundesliga thứ 2 3 1 1 0 0 2 1 0 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 0 0
21/22 Hamburg 32 3 2 0 1 29 2 5 0
Xuống hạng Bundesliga 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Bundesliga thứ 2 26 2 2 0 1 24 1 4 0
Cup DFB 4 1 0 0 0 3 1 1 0
20/21 Copenhagen 17 3 1 0 1 14 2 3 1
Liên đoàn UEFA Europa 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Siêu giải đấu 15 3 1 0 1 12 2 3 1
19/20 Copenhagen 20 12 1 0 1 8 11 2 0
Liên đoàn UEFA Europa 5 2 0 0 0 3 2 1 0
Siêu giải đấu 15 10 1 0 1 5 9 10
19/20 Aalborg 17 15 7 0 0 27 1 0
Siêu giải đấu 17 15 7 0 0 27 1 0
18/19 Aalborg 8 2 1 0 0 6 1 1 0
Siêu giải đấu 8 2 1 0 0 6 1 1 0
Tổng cộng 98 37 13 0 3 61 25 12 1

số liệu thống kê

đội tuyển quốc gia

Sp.

Se

21/22 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Trình độ chuyên môn vô địch UEFA U21 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20/21 2 0 0 0 0 1 1 1 0
Giải vô địch UEFA U19 2 0 0 0 0 1 1 1 0
19/20 4 0 2 0 0 1 3 0 0
Giải vô địch UEFA U19 4 0 2 0 0 1 3 0 0
Tổng cộng 7 0 2 0 0 3 4 1 0