shop fifa com #8 Jérôme Gondorf

Deu nước Đức
J. Gondorf
  • Tuổi tác: 26/06/1988 (34 năm)
  • Kích thước: 176 cm
  • Trọng lượng: 81 kg
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ
  • Lương: 36 TSD. € / tháng
  • Hợp đồng: Cho đến 06/2022
  • Chân mạnh mẽ: Song phương

số liệu thống kê

i bong da i bong da i bong da i bong da
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Karlsruhe 4 4 1 0 1 0 2 2 0
Bundesliga thứ 2 3 3 0 0 1 0 1 2 0
Cup DFB 1 1 1 0 0 0 1 0 0
21/22 Karlsruhe 34 34 1 0 1 0 8 10 0
Bundesliga thứ 2 30 30 1 0 1 0 6 9 0
Cup DFB 4 4 0 0 0 0 2 1 0
20/21 Karlsruhe 33 33 3 0 1 0 3 12 0
Bundesliga thứ 2 32 32 3 0 1 0 2 11 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 1 0
19/20 Karlsruhe 16 16 2 0 2 0 3 7 0
Bundesliga thứ 2 15 15 2 0 2 0 3 7 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19/20 Freiburg 3 2 0 0 0 1 2 2 0
Bundesliga 2 2 00 0 0 2 1 0
Cup DFB 1 0 0 0 01 0 1 0
18/19 Freiburg 25 132 0 2 12 8 3 0
Bundesliga 25 13 20 2 12 8 3 0
17/18 i bong da Bremen 21 7 1 0 1 14 7 4 0
Bundesliga 21 7 1 0 1 14 7 4 0
16/17 Darmstadt 98 29 29 3 1 4 0 5 7 0
Bundesliga 29 29 3 1 4 0 5 7 0
15/16 Darmstadt 98 33 33 3 0 4 0 4 9 0
Bundesliga 33 33 3 0 4 0 4 9 0
Tổng cộng 198 171 16 1 16 27 42 56 0