su kien fifa 4 #11 Anton Miranchuk

RUS Nga
A. Miranchuk
  • Tuổi tác: 17/10/1995 (26 năm)
  • Kích thước: 183 cm
  • Trọng lượng: 72 kg
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ
  • Chân mạnh mẽ: Rẽ phải
  • Đội tuyển quốc gia: Nga

số liệu thống kê

keo cai keo cai keo cai keo cai
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 LOK MOSCOW 4 4 1 1 1 0 2 2 0
Premier League 4 4 1 1 1 0 2 2 0
21/22 LOK MOSCOW 9 1 1 1 1 8 1 2 0
Premier League 9 1 1 1 1 8 1 2 0
20/21 LOK MOSCOW 29 18 7 5 5 11 10 1 0
UEFA Champions League 6 5 3 2 0 1 3 0 0
Premier League 23 13 4 3 5 10 7 1 0
19/20 LOK MOSCOW 18 14 3 0 1 4 5 2 1
UEFA Champions League 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 17 13 3 0 1 4 5 2 1
18/19 LOK MOSCOW 32 25 12 4 2 7 9 5 0
UEFA Champions League 6 4 1 0 0 2 1 0 0
Premier League 26 21 11 4 2 5 8 5 0
17/18 LOK MOSCOW 39 30 5 0 6 9 17 3 0
Liên đoàn UEFA Europa 10 8 1 0 1 2 4 10
Premier League 29 22 4 0 5 7 13 2 0
16/17 LOK MOSCOW 3 1 0 0 0 2 0 0 1
keo cai Premier League 3 1 0 0 0 2 0 0 1
16/17 keo cai Levadia 4 0 1 0 0 0 1 0 0
Liên đoàn UEFA Europa 4 0 10 0 0 1 0 0
Tổng cộng 138 93 30 11 16 41 45 15 2

số liệu thống kê

keo cai
đội tuyển quốc gia

Sp.

Se

20/21 Nga 8 4 2 0 0 3 5 0 0
UEFA Nations League 6 4 2 0 0 2 4 0 0
Trò chơi thân thiện quốc tế 2 0 0 0 0 1 1 0 0
19/20 Nga 4 3 1 0 1 1 3 0 0
EM Trình độ chuyên môn 4 3 1 0 1 1 3 0 0
18/19 Nga 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Trò chơi thân thiện quốc tế 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17/18 Nga 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Trò chơi thân thiện quốc tế 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Tổng cộng 15 7 3 0 1 6 9 0 0

Tiêu đề