tỉ số truc tuyen #26 Janik Bachmann

Deu nước Đức
J. Bachmann
  • Tuổi tác: 06/05/1996 (26 năm)
  • Kích thước: 196 cm
  • Trọng lượng: 84 kg
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ
  • Chân mạnh mẽ: Rẽ phải

số liệu thống kê

đt vn đt vn đt vn đt vn đt vn
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Sandhausen 4 4 3 0 2 0 1 2 0
Bundesliga thứ 2 3 3 1 0 2 0 0 2 0
Cup DFB 1 1 2 0 0 0 1 0 0
21/22 Sandhausen 34 30 6 0 2 4 10 4 0
Bundesliga thứ 2 33 30 6 0 23 10 4 0
Cup DFB 1 0 0 0 0 10 0 0
20/21 Sandhausen 16 14 1 0 02 4 2 0
Bundesliga thứ 2 16 14 1 0 0 2 42 0
20/21 Kaiserslautern 15 13 1 0 0 22 5 1
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Liên minh 14 12 1 0 0 2 2 5 1
19/20 Kaiserslautern 35 33 1 0 1 2 9 7 1
Cup DFB 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Liên minh 33 31 1 0 1 2 9 7 1
18/19 Würzburg 31 29 4 0 3 2 8 5 1
3. Liên minh 31 29 4 0 3 2 8 5 1
Tổng cộng 135 123 16 0 8 12 34 25 3