tỷ lệ trực tuyến hôm nay #17 Erik Zenga

Deu nước Đức
E. Zenga
  • Tuổi tác: 18/01/1993 (29 năm)
  • Kích thước: 181 cm
  • Trọng lượng: 81 kg
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ
  • Chân mạnh mẽ: Bên trái

số liệu thống kê

sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Sandhausen 4 4 0 0 1 0 1 0 0
Bundesliga thứ 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 0 0
21/22 Sandhausen 34 30 1 0 3 4 11 8 0
Bundesliga thứ 2 33 29 1 0 3 4 11 8 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20/21 Sandhausen 27 13 0 0 0 14 6 4 0
Bundesliga thứ 2 25 11 0 0 0 14 5 4 0
Cup DFB 2 2 0 0 0 0 1 0 0
19/20 Sandhausen 12 11 1 0 0 1 7 2 1
Bundesliga thứ 2 11 10 1 0 0 1 6 2 1
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 0 0
18/19 Sandhausen 19 7 0 0 0 12 5 3 0
Bundesliga thứ 2 19 7 0 0 0 12 5 3 0
17/18 Sandhausen 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Bundesliga thứ 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Tổng cộng 97 65 2 0 4 32 30 18 1