t1 dota 2 #34 Merlin R?hl

Deu nước Đức
  • Tuổi tác: 05/07/2002 (20 năm)
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ

số liệu thống kê

sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Ingolstadt 4 4 2 0 1 0 2 2 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 0 1 0
3. Liên minh 3 3 2 0 1 0 2 1 0
21/22 Ingolstadt 28 22 1 0 1 6 11 7 0
Bundesliga thứ 2 26 20 1 0 1 6 10 6 0
Cup DFB 2 2 0 0 0 0 1 1 0
20/21 Ingolstadt 21 16 1 0 0 5 13 3 0
Xuống hạng thứ 2 Bundesliga 2 0 0 0 0 2 0 0 0
3. Liên minh 19 16 1 0 0 3 13 3 0
Tổng cộng 53 42 4 0 2 11 26 12 0