tt bong da anh #10 David Kinsombi

Deu nước Đức
D. Kinsombi
  • Tuổi tác: 12/12/1995 (26 năm)
  • Kích thước: 183 cm
  • Trọng lượng: 74 kg
  • Chức vụ: Người chơi tiền vệ
  • Chân mạnh mẽ: Song phương

số liệu thống kê

việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới việt nam đứng thứ mấy thế giới
sự kết hợp

Sp.

Se

22/23 Sandhausen 4 4 2 0 0 0 4 2 0
Bundesliga thứ 2 3 3 2 0 0 0 3 2 0
Cup DFB 1 1 0 0 0 0 1 0 0
21/22 Hamburg 29 12 2 2 3 17 11 1 0
Bundesliga thứ 2 25 10 2 2 3 15 9 1 0
Cup DFB 4 20 0 0 2 2 0 0
20/21 Hamburg 26 16 4 0 4 10 13 2 0
Bundesliga thứ 2 26 16 40 4 10 13 2 0
19/20 Hamburg 2912 5 0 3 17 10 0 0
Bundesliga thứ 2 27 10 50 3 17 8 0 0
Cup DFB 2 2 0 0 00 2 0 0
18/19 Holstein 20 17 5 02 3 3 2 0
Bundesliga thứ 2 18 15 4 0 2 32 2 0
Cup DFB 2 2 1 0 0 0 1 00
17/18 Holstein 33 26 5 0 1 7 3 4 1
Xuống hạng Bundesliga 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Bundesliga thứ 2 31 24 5 0 1 7 3 4 1
16/17 Karlsruhe 26 24 1 0 0 2 1 4 0
Bundesliga thứ 2 26 24 1 0 0 2 1 4 0
14/15 Frankfurt 2 2 0 0 0 0 1 1 0
Bundesliga 2 2 0 0 0 0 1 1 0
Tổng cộng 169 113 24 2 13 56 46 16 1